Thám tử tư - BCI
Thám tử Việt Nam
Thám tử 24h
Tư vấn trực tuyến
Tư vấn trực tuyến
Đối tác/ khách hàng
Thamtu24h.org Luật 24h http://thamtutu.vn/tin-tuc-trong-nuoc/tham-tu-cuoc-chien-chong-hang-gia-hang-nhai/ Nghề luật Thám tử tư Thám tử 24h Dieutratu.com Ngheluat.net Luatsu24h.org

BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Cập nhật: 22/7/2009 | 3:52:24 PM

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trên Internet (hosting, mail, FTP…) phải có các biện pháp đảm bảo an ninh thông tin.

* Dich vu "Nhan tin nhan van ban" hien co nhieu noi dung cung cap theo yeu cau cua khach hang.

De nhan duoc van ban yeu cau qua email hoac fax, ban can soan tin nhan tu dien thoai di dong, gui den 998 theo cau truc:

VB  X  Y

Trong do, X la ma dich vu yeu cau, Y la dia chi email hoac so fax.

VB 12345  Y = Yeu cau gui van ban co ma 12345

VB  MA  Y = Yeu cau gui Danh sach ma van ban moi nhat kem noi dung tom tat

VB  DS  Y = Yeu cau gui Danh sach van ban moi trong thang

VB  HL  Y = Yeu cau gui Danh sach van ban sap co hieu luc

Vi du: Muon nhan Quyet dinh 235/QD-TTg co ma SMS la 12345 toi email abc@yahoo.com can soan tin nhan sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gui den 998.
Hien chung toi da co Danh sach van ban moi thang 12/2006, de nhan duoc danh sach nay qua email hoac fax, ban can soan tin nhan theo cau truc: VB (DS12/2006) (Email) gui den 998.

 

MÃ SMS VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Tăng cường đảm bảo an ninh thông tin trên mạng Internet (SMS: 202433) - Theo Chỉ thị số 03/2007/CT-BBCVT ra ngày 23/02/2007, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông yêu cầu: các doanh nghiệp viễn thông và internet tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các trang thiết bị thuộc quyền quản lý; không được lợi dụng hoặc để người khác lợi dụng gây mất trật tự an toàn xã hội; các hệ thống thiết bị, các phần mềm đưa vào sử dụng trên mạng Internet tuân thủ quy trình và quy chế đảm bảo an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin, tham khảo các chuẩn quản lý an toàn TCVN 7652, ISO 27001. Đảm bảo khả năng truy vết và khôi phục thông tin trong trường hợp có sự cố…
Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trên Internet (hosting, mail, FTP…) phải có các biện pháp đảm bảo an ninh thông tin.

Các tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động trên mạng Internet hoặc cung cấp dịch vụ an toàn an ninh mạng phải nghiêm túc thực hiện sự điều phối của Trung tâm VNCERT trong hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet ở Việt Nam, hợp tác với Trung tâm VNCERT trong việc kiểm tra đánh giá năng lực đảm bảo an toàn mạng trong đơn vị mình khi có dấu hiệu hay nguy cơ mất an toàn mạng…


Bồi thường thiệt hại đối với dịch vụ bưu chính
(SMS: 202388)
- Ngày 30/01/2007, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông đã ban hành Quyết định số 02/2007/QĐ-BBCVT về việc quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với dịch vụ bưu chính và dịch vụ chuyển phát.
Theo đó, trường hợp vật gửi bị mất hoặc hư hại hoàn toàn đối với dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát trong nước: Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tối thiểu là 04 lần cước của từng loại dịch vụ đã sử dụng; Đối với chuyển phát quốc tế: 14 USD/kg (được tính theo từng nấc khối lượng 100 gram, phần lẻ được tính bằng 100 gram) cộng với hoàn trả lại cước của từng loại dịch vụ đã sử dụng…
Đối với dịch vụ khai giá, dịch vụ có bảo hiểm hoặc dịch vụ do người sử dụng và doanh nghiệp tự thỏa thuận, việc bồi thường thiệt hại tuân theo các quy định riêng do doanh nghiệp quy định hoặc tuân theo các thỏa thuận…
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo

(Nguồn tin: Thám Tử Tư)