Thám tử tư - BCI
Thám tử Việt Nam
Thám tử 24h
Tư vấn trực tuyến
Tư vấn trực tuyến
Đối tác/ khách hàng
Thamtu24h.org Luật 24h http://thamtutu.vn/tin-tuc-trong-nuoc/tham-tu-cuoc-chien-chong-hang-gia-hang-nhai/ Nghề luật Thám tử tư Thám tử 24h Dieutratu.com Ngheluat.net Luatsu24h.org

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Cập nhật: 22/7/2009 | 3:47:12 PM

Ngày 19/01/2007, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 04/2007/QĐ-BNN về việc ban hành "Quy định về quản lý sản xuất và chứng nhận rau an toàn" (RAT).

* Dich vu "Nhan tin nhan van ban" hien co nhieu noi dung cung cap theo yeu cau cua khach hang.

De nhan duoc van ban yeu cau qua email hoac fax, ban can soan tin nhan tu dien thoai di dong, gui den 998 theo cau truc:

VB  X  Y

Trong do, X la ma dich vu yeu cau, Y la dia chi email hoac so fax.

VB 12345  Y = Yeu cau gui van ban co ma 12345

VB  MA  Y = Yeu cau gui Danh sach ma van ban moi nhat kem noi dung tom tat

VB  DS  Y = Yeu cau gui Danh sach van ban moi trong thang

VB  HL  Y = Yeu cau gui Danh sach van ban sap co hieu luc

Vi du: Muon nhan Quyet dinh 235/QD-TTg co ma SMS la 12345 toi email abc@yahoo.com can soan tin nhan sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gui den 998.
Hien chung toi da co Danh sach van ban moi thang 12/2006, de nhan duoc danh sach nay qua email hoac fax, ban can soan tin nhan theo cau truc: VB (DS12/2006) (Email) gui den 998.

 

 

MÃ SMS VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Quy định sản xuất rau an toàn (SMS: 202413) - Ngày 19/01/2007, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 04/2007/QĐ-BNN về việc ban hành "Quy định về quản lý sản xuất và chứng nhận rau an toàn" (RAT).
Theo đó, tổ chức sản xuất RAT phải có cán bộ kỹ thuật chuyên ngành hoặc hợp đồng thuê cán bộ chuyên ngành về trồng trọt hoặc BVTV từ trung cấp trở lên để hướng dẫn kỹ thuật RAT; người sản xuất RAT phải qua lớp huấn luyện kỹ thuật sản xuất RAT…
Đất quy hoạch để trồng RAT phải đảm bảo đảm các điều kiện sau đây: Có đặc điểm lý, hóa, sinh học phù hợp với sự sinh trưởng, phát triển cây rau; không bị ảnh hưởng trực tiếp các chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt từ các khu dân cư, bệnh viện, các lò giết mổ gia súc tập trung và từ các nghĩa trang, đường giao thông lớn…
Không sử dụng các loại phân bón có nguy cơ ô nhiễm cao như: phân chuồng tươi, nước giải, phân chế biền từ rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp để bón trực tiếp cho rau. Khu vực trồng RAT cần được thường xuyên vệ sinh đồng ruộng để được hạn chế nguồn sâu bệnh hại và ô nhiễm khác…; Đối với rau trồng theo công nghệ cao cũng phải thực hiện các biện pháp vệ sinh tiêu độc và đảm bảo thời gian cách ly hợp lý giữa các trà, vụ gieo trồng…
Các sản phẩm RAT trước khi lưu thông trên thị trường phải đảm bảo các điều kiện sau: Có giấy chứng nhận RAT do tổng RAT chứng nhận RAT cấp; Có bao gói thích hợp để đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, trường hợp không thể bao gói kín phải dùng dây buộc hoặc phải dùng dụng cụ chuyên dùng để thuận lợi cho khâu vận chuyển, bảo quản và tiêu thụ…
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16/02/2007.

Công bố chất lượng sản phẩm nông nghiệp
(SMS: 202414)
- Ngày 19/01/2007, Bộ trưởng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 03/2007/QĐ-BNN ban hành Quy định về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá đặc thù chuyên ngành nông nghiệp.
Theo đó, các sản phẩm nông nghiệp được cấp phép bao gồm: giống cây trồng nông-lâm nghiệp; giống vật nuôi; thuốc bảo vệ thực vật và nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật; thuốc thú y; thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, phân bón và nguyên liệu sản xuất phân bón; các chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, chăn nuôi; vật tư nông lâm nghiệp và diêm nghiệp, chất bảo quản nông sản, lâm sản…
Đối với sản phẩm, hàng hoá được sản xuất, chế biến thủ công, nguyên liệu, vật liệu, bán thành phẩm thuộc quy trình sản xuất sản phẩm, hàng hoá nhưng để sử dụng trong nội bộ doanh nghiệp không bắt buộc phải công bố tiêu chuẩn chất lượng, nhưng được khuyến khích công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá…
Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá được công bố có thể là tiêu chuẩn cơ sở do doanh nghiệp tự xây dựng hoặc tiêu chuẩn khác được doanh nghiệp chấp nhận để áp dụng như tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn quốc tế hoặc khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài…
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18/02/2007.

(Nguồn tin: Thám Tử Tư)