Thám tử tư - BCI
Thám tử Việt Nam
Thám tử 24h
Tư vấn trực tuyến
Tư vấn trực tuyến
Đối tác/ khách hàng
Thamtu24h.org Luật 24h http://thamtutu.vn/tin-tuc-trong-nuoc/tham-tu-cuoc-chien-chong-hang-gia-hang-nhai/ Nghề luật Thám tử tư Thám tử 24h Dieutratu.com Ngheluat.net Luatsu24h.org

BỘ TÀI CHÍNH

Cập nhật: 22/7/2009 | 3:40:31 PM

Ngày 13/02/2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 06/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định số 86/2001/QĐ-BTC ngày 12/9/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế quản lý, sử dụng Quỹ ngày công lao động công ích.

* Dich vu "Nhan tin nhan van ban" hien co nhieu noi dung cung cap theo yeu cau cua khach hang.

De nhan duoc van ban yeu cau qua email hoac fax, ban can soan tin nhan tu dien thoai di dong, gui den 998 theo cau truc:

VB  X  Y

Trong do, X la ma dich vu yeu cau, Y la dia chi email hoac so fax.

VB 12345  Y = Yeu cau gui van ban co ma 12345

VB  MA  Y = Yeu cau gui Danh sach ma van ban moi nhat kem noi dung tom tat

VB  DS  Y = Yeu cau gui Danh sach van ban moi trong thang

VB  HL  Y = Yeu cau gui Danh sach van ban sap co hieu luc

Vi du: Muon nhan Quyet dinh 235/QD-TTg co ma SMS la 12345 toi email abc@yahoo.com can soan tin nhan sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gui den 998.
Hien chung toi da co Danh sach van ban moi thang 12/2006, de nhan duoc danh sach nay qua email hoac fax, ban can soan tin nhan theo cau truc: VB (DS12/2006) (Email) gui den 998.

 

 

MÃ SMS VĂN BẢN PHÁP LUẬT

* (SMS: 202426) - Ngày 13/02/2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 07/2007/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước.

* (SMS: 202425)
- Ngày 13/02/2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 06/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định số 86/2001/QĐ-BTC ngày 12/9/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế quản lý, sử dụng Quỹ ngày công lao động công ích.


 

* (SMS: 202348) - Ngày 18/01/2007, Bộ Tài chính đã ra Công văn số 1023/BTC-TCNH về việc hướng dẫn thực hiện một số biện pháp để quản lý, kiểm soát hoạt động của thị trường xổ số kiến thiết.

* (SMS: 202332) - Ngày 12/01/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 04/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm.

* (SMS: 202318) - Ngày 29/12/2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ra Chỉ thị số 05/2006/CT-BTC về việc bình ổn giá và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Hợi 2007.

* (SMS: 202345) - Ngày 13/12/2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 4056/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam 2006 - 2010.

(Nguồn tin: Thám Tử Tư)