Thám tử tư - BCI
Thám tử Việt Nam
Thám tử 24h
Tư vấn trực tuyến
Tư vấn trực tuyến
Đối tác/ khách hàng
Thamtu24h.org Luật 24h http://thamtutu.vn/tin-tuc-trong-nuoc/tham-tu-cuoc-chien-chong-hang-gia-hang-nhai/ Nghề luật Thám tử tư Thám tử 24h Dieutratu.com Ngheluat.net Luatsu24h.org

BỘ THUỶ SẢN

Cập nhật: 22/7/2009 | 3:50:10 PM

Theo Quyết định số 01/2007/QĐ-BTS ban hành ngày 13/02/2007 về việc kiểm tra hàng thủy sản xuất khẩu vào Hoa Kỳ và Canađa,

* Dich vu "Nhan tin nhan van ban" hien co nhieu noi dung cung cap theo yeu cau cua khach hang.

De nhan duoc van ban yeu cau qua email hoac fax, ban can soan tin nhan tu dien thoai di dong, gui den 998 theo cau truc:

VB  X  Y

Trong do, X la ma dich vu yeu cau, Y la dia chi email hoac so fax.

VB 12345  Y = Yeu cau gui van ban co ma 12345

VB  MA  Y = Yeu cau gui Danh sach ma van ban moi nhat kem noi dung tom tat

VB  DS  Y = Yeu cau gui Danh sach van ban moi trong thang

VB  HL  Y = Yeu cau gui Danh sach van ban sap co hieu luc

Vi du: Muon nhan Quyet dinh 235/QD-TTg co ma SMS la 12345 toi email abc@yahoo.com can soan tin nhan sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gui den 998.
Hien chung toi da co Danh sach van ban moi thang 12/2006, de nhan duoc danh sach nay qua email hoac fax, ban can soan tin nhan theo cau truc: VB (DS12/2006) (Email) gui den 998.

 

MÃ SMS VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Xuất nhập khẩu thuỷ sản (SMS: 202412) - Theo Quyết định số 01/2007/QĐ-BTS ban hành ngày 13/02/2007 về việc kiểm tra hàng thủy sản xuất khẩu vào Hoa Kỳ và Canađa, Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản quyết định: việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm đối với thủy sản, sản phẩm thủy sản của Việt Nam xuất khẩu vào Hoa Kỳ và Canađa được thực hiện theo yêu cầu của cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản hoặc theo thoả thuận song phương giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu…
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


* (SMS: 202336) - Ngày 12/01/2007, Bộ Thuỷ sản đã ra Công văn số 117/BTS-CLTYTS về việc xuất khẩu thuỷ sản vào Liên bang Nga.

(Nguồn tin: Thám Tử Tư)