Thám tử tư - BCI
Thám tử Việt Nam
Thám tử 24h
Tư vấn trực tuyến
Tư vấn trực tuyến
Đối tác/ khách hàng
Thamtu24h.org Luật 24h http://thamtutu.vn/tin-tuc-trong-nuoc/tham-tu-cuoc-chien-chong-hang-gia-hang-nhai/ Nghề luật Thám tử tư Thám tử 24h Dieutratu.com Ngheluat.net Luatsu24h.org

BỘ TƯ PHÁP

Cập nhật: 22/7/2009 | 3:44:10 PM

Theo Công văn số 717/BTP-THA ra ngày 28/2/2007, Bộ Tư pháp hướng dẫn: căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương, Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn có thể bổ sung tiêu chí nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng đối với công chức của các cơ quan thi hành án dân sự miền xuôi tình nguyện hoặc được điều động, luân chuyển, biệt phái lên công tác ở các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

* Dich vu "Nhan tin nhan van ban" hien co nhieu noi dung cung cap theo yeu cau cua khach hang.

De nhan duoc van ban yeu cau qua email hoac fax, ban can soan tin nhan tu dien thoai di dong, gui den 998 theo cau truc:

VB  X  Y

Trong do, X la ma dich vu yeu cau, Y la dia chi email hoac so fax.

VB 12345  Y = Yeu cau gui van ban co ma 12345

VB  MA  Y = Yeu cau gui Danh sach ma van ban moi nhat kem noi dung tom tat

VB  DS  Y = Yeu cau gui Danh sach van ban moi trong thang

VB  HL  Y = Yeu cau gui Danh sach van ban sap co hieu luc

Vi du: Muon nhan Quyet dinh 235/QD-TTg co ma SMS la 12345 toi email abc@yahoo.com can soan tin nhan sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gui den 998.
Hien chung toi da co Danh sach van ban moi thang 12/2006, de nhan duoc danh sach nay qua email hoac fax, ban can soan tin nhan theo cau truc: VB (DS12/2006) (Email) gui den 998.

 

 

MÃ SMS VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Nâng bậc lương trước thời hạn (SMS: 202444) - Theo Công văn số 717/BTP-THA ra ngày 28/2/2007, Bộ Tư pháp hướng dẫn: căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương, Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn có thể bổ sung tiêu chí nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng đối với công chức của các cơ quan thi hành án dân sự miền xuôi tình nguyện hoặc được điều động, luân chuyển, biệt phái lên công tác ở các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…
Thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn để phù hợp với đặc thù của các cơ quan thi hành án, trong trường hợp có cùng cấp độ thành tích như nhau mà tỷ lệ vượt quá 5% biên chế trả lương, thì ưu tiên số 2 có thể dành cho đối tượng là người dân tộc đang công tác ở các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, hoặc những người ở miền xuôi tình nguyện hoặc được điều động, luân chuyển, biệt phái lên công tác ở các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, sau đó mới tính đến các thứ tự ưu tiên khác…

Trường hợp cả tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không có đơn vị nào đủ 20 biên chế trả lương trở lên thì xét chung trên tổng biên chế của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đó; trường hợp có một hoặc một số đơn vị có từ 20 biên chế trả lương trở lên thì đối với những đơn vị còn lại trong địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (kể cả Thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện) không xét nâng bậc lương trước thời hạn cho từng đơn vị mà tổ chức xét chung trên tổng số biên chế còn lại của các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đó…

* (SMS: 20780) - Ngày 12/02/2007, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 241/QĐ-BTP về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành và liên tịch ban hành từ năm 1981 đến nay hết hiệu lực.

* (SMS: 202337) - Ngày 23/01/2007, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ra Chỉ thị số 01/2007/CT-BTP về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2007.

(Nguồn tin: Thám Tử Tư)