Thám tử tư - BCI
Thám tử Việt Nam
Thám tử 24h
Tư vấn trực tuyến
Tư vấn trực tuyến
Đối tác/ khách hàng
Thamtu24h.org Luật 24h http://thamtutu.vn/tin-tuc-trong-nuoc/tham-tu-cuoc-chien-chong-hang-gia-hang-nhai/ Nghề luật Thám tử tư Thám tử 24h Dieutratu.com Ngheluat.net Luatsu24h.org

BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

Cập nhật: 22/7/2009 | 3:49:13 PM

Ngày 29/12/2006, Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin đã ban hành Quyết định số 102/2006/QĐ-BVHTT về việc ban hành Quy chế Lưu chiểu xuất bản phẩm

* Dich vu "Nhan tin nhan van ban" hien co nhieu noi dung cung cap theo yeu cau cua khach hang.

De nhan duoc van ban yeu cau qua email hoac fax, ban can soan tin nhan tu dien thoai di dong, gui den 998 theo cau truc:

VB  X  Y

Trong do, X la ma dich vu yeu cau, Y la dia chi email hoac so fax.

VB 12345  Y = Yeu cau gui van ban co ma 12345

VB  MA  Y = Yeu cau gui Danh sach ma van ban moi nhat kem noi dung tom tat

VB  DS  Y = Yeu cau gui Danh sach van ban moi trong thang

VB  HL  Y = Yeu cau gui Danh sach van ban sap co hieu luc

Vi du: Muon nhan Quyet dinh 235/QD-TTg co ma SMS la 12345 toi email abc@yahoo.com can soan tin nhan sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gui den 998.
Hien chung toi da co Danh sach van ban moi thang 12/2006, de nhan duoc danh sach nay qua email hoac fax, ban can soan tin nhan theo cau truc: VB (DS12/2006) (Email) gui den 998.

 

 

MÃ SMS VĂN BẢN PHÁP LUẬT


* (SMS: 202355) - Ngày 29/12/2006, Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin đã ban hành Quyết định số 102/2006/QĐ-BVHTT về việc ban hành Quy chế Lưu chiểu xuất bản phẩm.

* (SMS: 20709) - Ngày 28/12/2006, Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin đã ban hành Quyết định số 101/2006/QĐ-BVHTT về việc ban hành Quy chế khen thưởng trong liên hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn các lĩnh vực văn hóa - thông tin.

(Nguồn tin: Thám Tử Tư)