Thám tử tư - BCI
Thám tử Việt Nam
Thám tử 24h
Tư vấn trực tuyến
Tư vấn trực tuyến
Đối tác/ khách hàng
Thamtu24h.org Luật 24h http://thamtutu.vn/tin-tuc-trong-nuoc/tham-tu-cuoc-chien-chong-hang-gia-hang-nhai/ Nghề luật Thám tử tư Thám tử 24h Dieutratu.com Ngheluat.net Luatsu24h.org

BỘ Y TẾ

Cập nhật: 22/7/2009 | 3:49:36 PM

Ngày 08/02/2007, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 03/2007/TT-BYT về việc sửa đổi khoản 3 Mục IV Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế.

* Dich vu "Nhan tin nhan van ban" hien co nhieu noi dung cung cap theo yeu cau cua khach hang.

De nhan duoc van ban yeu cau qua email hoac fax, ban can soan tin nhan tu dien thoai di dong, gui den 998 theo cau truc:

VB  X  Y

Trong do, X la ma dich vu yeu cau, Y la dia chi email hoac so fax.

VB 12345  Y = Yeu cau gui van ban co ma 12345

VB  MA  Y = Yeu cau gui Danh sach ma van ban moi nhat kem noi dung tom tat

VB  DS  Y = Yeu cau gui Danh sach van ban moi trong thang

VB  HL  Y = Yeu cau gui Danh sach van ban sap co hieu luc

Vi du: Muon nhan Quyet dinh 235/QD-TTg co ma SMS la 12345 toi email abc@yahoo.com can soan tin nhan sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gui den 998.
Hien chung toi da co Danh sach van ban moi thang 12/2006, de nhan duoc danh sach nay qua email hoac fax, ban can soan tin nhan theo cau truc: VB (DS12/2006) (Email) gui den 998.

 

 

MÃ SMS VĂN BẢN PHÁP LUẬT * (SMS: 202432) - Ngày 08/02/2007, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 03/2007/TT-BYT về việc sửa đổi khoản 3 Mục IV Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế.

* (SMS: 202428) - Ngày 01/02/2007, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 17/2007/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế “Kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật về y tế”.

* (SMS: 202427)
- Ngày 01/02/2007, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 16/2007/QĐ-BYT về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về thông tin, giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2010.

* (SMS: 202431) - Ngày 24/01/2007, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 02/2007/TT-BYT về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.


* (SMS: 202344) - Ngày 17/01/2007, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 05/2007/QĐ-BYT về việc ban hành “10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý giai đoạn 2006 - 2010” thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2001 - 2010.

* (SMS: 202346) - Ngày 17/01/2007, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 01/2007/TT-BYT về hướng dẫn việc quản lý thuốc chữa bệnh cho người theo đường xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch.

* (SMS: 202343) - Ngày 15/01/2007, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 04/2007/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục các chỉ số theo dõi, đánh giá Chương trình phòng, chống HIV/AIDS Quốc gia.

* (SMS: 202342) - Ngày 15/01/2007, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 03/2007/QĐ-BYT về việc phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục đến năm 2010.

* (SMS: 202341) - Ngày 15/01/2007, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 02/2007/QĐ-BYT về việc ban hành Quy định về vệ sinh an toàn đối với sản phẩm thuốc lá.

(Nguồn tin: Thám Tử Tư)