Thám tử tư - BCI
Thám tử Việt Nam
Thám tử 24h
Tư vấn trực tuyến
Tư vấn trực tuyến
Đối tác/ khách hàng
Thamtu24h.org Luật 24h http://thamtutu.vn/tin-tuc-trong-nuoc/tham-tu-cuoc-chien-chong-hang-gia-hang-nhai/ Nghề luật Thám tử tư Thám tử 24h Dieutratu.com Ngheluat.net Luatsu24h.org
 • BỘ TƯ PHÁP

  Cập nhật: 22/7/2009 | 3:44:10 PM

  Theo Công văn số 717/BTP-THA ra ngày 28/2/2007, Bộ Tư pháp hướng dẫn: căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương, Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn có thể bổ sung tiêu chí nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng đối với công chức của các cơ quan thi...

 • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  Cập nhật: 22/7/2009 | 3:43:33 PM

  Ngày 05/02/2007, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam. Chương trình này nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng...

 • BỘ KẾ HOẠC ĐẦU TƯ

  Cập nhật: 22/7/2009 | 3:42:40 PM

  Ngày 07/02/2007, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 01/2007/TT-BKH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

 • BỘ THƯƠNG MẠI

  Cập nhật: 22/7/2009 | 3:42:03 PM

  Ngày 09/01/2007, Bộ trưởng Bộ Thương mại đã ban hành Quyết định số 03/2007/QĐ-BTM về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2007 đối với hàng hoá có xuất xứ từ Lào với thuế suất thuế nhập khẩu 0%.

 • BỘ TÀI CHÍNH

  Cập nhật: 22/7/2009 | 3:40:31 PM

  Ngày 13/02/2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 06/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định số 86/2001/QĐ-BTC ngày 12/9/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế quản lý, sử dụng Quỹ ngày công lao động công ích...