Thám tử tư - BCI
Thám tử Việt Nam
Thám tử 24h
Tư vấn trực tuyến
Tư vấn trực tuyến
Đối tác/ khách hàng
Thamtu24h.org Luật 24h http://thamtutu.vn/tin-tuc-trong-nuoc/tham-tu-cuoc-chien-chong-hang-gia-hang-nhai/ Nghề luật Thám tử tư Thám tử 24h Dieutratu.com Ngheluat.net Luatsu24h.org

Nicolas Sarkozy - Một luật sư đứng đầu Nhà nước

Cập nhật: 27/5/2009 | 9:30:01 AM

Đó là nội dung thông báo gửi tới các Luật sư Đoàn luật sư Paris của Chủ nhiệm Đoàn Yves Piquet nhân dịp ông Nicolas Sarkozy được bầu làm Tổng thống thứ 9 của nước Cộng Hòa Pháp ngày 6 tháng 11 vừa qua.

Theo Chủ nhiệm Đoàn luật sư « đối với các luật sư, những con người của Pháp Luật và tác nhân thường xuyên trong mối quan hệ xã h

ội, kinh tế và hành chính, thì đây là tín hiệu mạnh mẽ khi chứng kiến một người trong số họ đạt tới đỉnh cao trong bộ máy Nhà nước ». Đây thể hiện vai trò to lớn của Pháp Luật, « Pháp Luật mà các luật sư qua đào tạo và bằng nghề nghiệp của mình luôn là tâm điểm », Chủ nhiệm Đoàn luật sư Paris tuyên bố.

Ông Nicolas Sarkozy tốt nghiệp trường Luật Paris X. Sau khi có chứng chỉ hành nghề luật sư năm 1981, ông tuyên thệ luật sư ngày 16 tháng 9 năm 1981 và gia nhập văn phòng luật Guy Danet.

Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư Paris theo đề nghị của chủ nhiệm và theo thông lệ đã thông qua nghị quyết chúc mừng ông Nicolas Sarkozy thành viên Đoàn luật sư Paris với cương vị tân Tổng thống. Theo truyền thống của Đoàn luật sư Paris, Ban chủ nhiệm ủy quyền cho Chủ nhiệm Đoàn thay mặt mời ông Sarkozy giữ tên trong danh sách Luật sư của Đoàn.

Theo luật về luật sư của Pháp năm 1991 thì nghề luật sư không thể kiêm nhiệm với một nghề nghiệp khác ngoại trừ những trường hợp mà luật pháp cho phép. Chẳng hạn luật sư không thể đồng thời là thương nhân, thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn (trừ công ty luật), hoặc làm một nghề tự do khác. Tuy nhiên theo thông lệ của nghề luật sư, luật sư được kiêm nhiệm với một số trọng trách cao trong Nhà nước như Tổng thống nước Cộng hòa, thành viên của Tòa án Hiến Pháp, bộ trưởng với điều kiện không được thực hiện hành vi nghề nghiệp (tư vấn hoặc tranh tụng) trong thời gian giữ các trọng trách nói trên.

Ông Nicolas Sarkozy không phải lầ luật sư đầu tiên của Đoàn luật sư Paris giữ trọng trách cao nhất trong bộ máy nhà nước. Trước ông có thể kể đến những luật sư khác như Jules Grévy, Emile Loubert, Armand Fallière, Raymond Poincaré, Alexandre Millerand, Gaston Doumerque, Vicent Aurial và François Mitterand.

(Nguồn tin: Luậ Sư Toàn Quốc)