Thám tử tư - BCI
Thám tử Việt Nam
Thám tử 24h
Tư vấn trực tuyến
Tư vấn trực tuyến
Đối tác/ khách hàng
Thamtu24h.org Luật 24h http://thamtutu.vn/tin-tuc-trong-nuoc/tham-tu-cuoc-chien-chong-hang-gia-hang-nhai/ Nghề luật Thám tử tư Thám tử 24h Dieutratu.com Ngheluat.net Luatsu24h.org

Dịch vụ tư vấn đầu tư

Cập nhật: 24/5/2009 | 1:28:55 AM

Bằng năng lực và kinh nghiệm của mình, trong thời gian qua, dịch vụ tư vấn đầu tư do Luật sư 360 cung cấp đã đem lại lợi ích cao cho rất nhiều nhà đầu tư cả trong và ngoài nước thông qua các hình thức đầu tư trực tiếp cũng như gián tiếp.

Dịch vụ tư vấn đầu tư trọn gói do Luật sư 360 cung cấp từ bước khởi đầu đến khi kết thúc bao gồm:

Đầu tư nước ngoài:

- Hình thành dự án, lập Luận chứng kinh tế kỹ thuật, chọn đối tác, địa điểm, lập Hồ sơ dự án, xin Giấy phép đầu tư

- Tái cấu trúc doanh nghiệp: chuyển nhượng vốn, chuyển đổi hình thức đầu tư, tăng / giảm vốn, mở rộng chức năng...

- Các thủ tục ưu đãi đầu tư: ưu đãi thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế, miễn giảm tiền thuê đất, thưởng xuất khẩu, ...

- Các thủ tục khác: đăng ký tỷ lệ nội địa hóa, quyết toán vốn đầu tư, thuê muớn đất đai, xây dựng, xuất nhập khẩu..

- Tư vấn về các vấn đề khác của doanh nghiệp: lao động, thuế, hợp đồng, tranh chấp kinh tế và dân sự, chuyển giao  công nghệ, ...

- Thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh.

Đầu tư trong nước:

- Thành lập doanh nghiệp: cấp và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Các thủ tục ưu đãi đầu tư: miễn giảm thuế, miễn giảm tiền thuê đất, hỗ trợ lãi suất, thưởng xuất khẩu

- Lập dự án đầu tư và thu xếp phê duyệt

- Tư vấn về các vấn đề khác của doanh nghiệp: lao động, thuế, hợp đồng, tranh chấp kinh tế, dân sự, chuyển giao công nghệ, lixăng, đất đai, xây dựng, ...

- Tư vấn doanh nghiệp trong việc lựa chọn hình thức đầu tư, địa bàn đầu tư.

- Tư vấn doanh nghiệp trong việc tiếp cận các nguồn công nghệ tiên tiến và thích hợp thông qua việc hỗ trợ chuyển giao công nghệ.

- Tư vấn đăng ký, xin hưởng ưu đãi đầu tư từ một số quỹ hỗ trợ của Chính phủ, Bộ, Thành phố Hà Nội, một số dự án được tài trợ của nước ngoài trong việc triển khai dự án khả thi về phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.

- Cung cấp thông tin quản lý đất đai, cơ chế tài chính về sử dụng đất, hỗ trợ thuê đất, chuyển nhượng cho thuê lại dự án và nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Đại diện nhà đầu tư liên hệ với các cơ quan chức năng để triển khai dự án.

- Lập hồ sơ dự án để xin phê chuẩn từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Cung cấp, điều tra, thu thập thông tin nghiên cứu và đánh giá thị trường cho các doanh nghiệp có nhu cầu.

Đầu tư ra nước ngoài:

- Lập luận chứng kinh tế kỹ thuật

- Xin Giấy phép đầu tư ra nước ngoài

- Tư vấn các thủ tục liên quan

(Nguồn tin: Http://Thamtu24h.org/)